Dyskografia

Adres URL dla Remote video

Equilibrium String Quartet prezentuje na płycie pierwsze nagranie Trzech kwartetów op. 8 Józefa Elsnera.

"Geniusz i sława wielkiego wychowanka sprawiły, że Józef Elsner znany jest dziś przede wszystkim jako nauczyciel Fryderyka Chopina, podczas gdy jego własna twórczość i dokonania pozostają w cieniu. Kiedy jednak sięgniemy do źródeł i dokumentów z epoki, wyłoni się z nich postać niezwykle ciekawa – artysta o barwnym życiorysie i wielu talentach oraz imponujących zasługach dla kultury polskiej. [...]

To właśnie Elsner jest autorem pierwszych, zachowanych do dziś, polskich kwartetów smyczkowych. [...] Okres lwowski (1792–1799) jest kluczowy dla twórczości kameralnej Elsnera. Kompozytor organizuje w stolicy Galicji cykle koncertów, udziela lekcji muzyki i regularnie uczestniczy w wieczorach muzycznych (m.in. wieczory kwartetowe w domu Szymonowiczów). Nie przypadkiem właśnie wtedy powstaje większość utworów kameralnych Elsnera – komponowanych najprawdopodobniej na potrzeby koncertów w zaprzyjaźnionych salonach.

Z okresu lwowskiego pochodzą również – prezentowane na niniejszej płycie – trzy kwartety smyczkowe, wydane w 1806 roku przez wydawnictwo Jean André w Offenbachu nad Menem jako Trois quatuors op. 8. Formalnie i stylistycznie przynależą one do gatunku quatuors concertants, którego wiedeńską odmianę poznał Elsner jeszcze przed przybyciem do Lwowa, muzykując podczas studiów w mieszczańskich salonach Wrocławia, a także bezpośrednio „u źródła” – dzięki pomocy przyjaciela Antoniego Bundesmanna – podczas dwuletniego pobytu w Wiedniu".

Tomasz Pokrzywiński